Fugleliv i Danmark - Fugleliv.dk

 
 

Fugletræk om efteråret:

Se på fugletræk om efteråret – Danmark har en fantastisk geografisk placering med trækkende fugle hvert efterår

At se på fugle foregår for mange mennesker ved at følge med i, hvilke fugle der besøger foderbrættet, eller som bruger havens redekasser. Men man går virkeligt glip af nogle spændende oplevelser i naturen, hvis man ikke er sporet ind på at nyde synet af trækkende fugle i træktiderne forår og efterår. Og på en måde er efteråret det bedste, for da er der flest fugle, nemlig alle de nye ungfugle, der netop er blevet udklækket forinden.

Danmark er et lille land, men vi er en stor lokalitet for trækkende fugle. Det er nemlig sådan, at i hundred tusindvis af trækkende fugle fra det øvrige Skandinavien, fra Island og fra Sibirien kommer på gennemrejse som led i deres efterårstræk.

Hvornår kan man se efterårstræk af fugle i Danmark?
De fleste bliver overraskede over, at man allerede i slutningen af juni kan se fugle i Danmark, som er på efterårstræk. Det er de tidligste vadefugle, som begynder at trække væk fra deres ynglesteder højt mod nord for at nå ned i mildere himmelstrøg for resten af året. Det drejer sig om vadefugle som mudderklire (ja, mudderkliren er en rigtig fugleart!), tinksmed og sortklire.

Og trækket af fugle om efteråret er dermed kun begyndt. I august har vi toppen af de trækkende vadefugle, som kan ses på passende steder langs kysterne, hvor de kan slå sig ned og få noget at spise – at fouragere. Mest kendt er den jyske vestkyst for muligheden for at se trækkende vadefugle morgen og sidst på eftermiddagen i hele træksæsonen.

I august kommer trækket af rovfugle også i gang, men det topper først i september og oktober. I august domineres det af trækkende hvepsevåger og rørhøge. I september og oktober bliver det domineret af trækkende musvåger og spurvehøge, suppleret med fjeldvåger og mange andre rovfugle.

Trækket af fugle fortsætter til langt ind i november.

Hvad kan man se af fugletrækket?
Man kan groft dele de trækkende fugle op i dem, der trækker om dagen, og dem, der trækker om natten. Rovfuglene trækker om dagen, mens mange småfugle trækker om natten. Duer og kragefugle trækker også om dagen, hvilket også bogfinker og vipstjerter gør.

Men vore mange arter af sangfugle og mange andre arter trækker kun om natten. Det vil sige, at vi vil opleve deres fugletræk ved, at der pludseligt er mange af en bestemt fugleart på et sted, hvor vi normalt ikke ser så mange af dem. For eksempel er det almindeligt, at rødhals og stenpikker pludselig dukker op i større antal, når de har slået sig ned for dagen under deres efterårstræk.

Når vi er kommet hen i november, er det også fugle som fuglekonge, der dukker op i stort tal i hække i villahaverne eller på småøer, hvor man næsten kan opleve dem suse om ørerne, mens de ivrigt søger føde.

Hvor ser man bedst fugletræk om efteråret?
Bortset fra vandfuglene kan de færreste fugle lide at skulle flyve ud over vand, så de holder sig til kystlinjer, når de når vandet. Det betyder, at pynter, hager og sydvest-vendte kyster i det hele taget er de steder, hvor fuglene på efterårstræk naturligt bliver koncentreret.

I Jylland er Blåvandshug en kendt trækfuglelokalitet om efteråret for både masser af vadefugle, småfugle og andre landfugle foruden masser af havfugle.

Sjælland er især Stigsnæs kendt som en fin lokalitet for trækkende fugle, både for rovfugle og småfugle om efteråret, især under østlige vinde. Det samme gælder for Dovns Klintsydspidsen af Langeland.

Ved vestlige vinde bliver det derimod Hyllekrog på Lolland eller Gedser på Falster, der modtager de fleste trækkende fugle i Østdanmark.

Da et meget stort fugletræk udgår fra Falsterbo i Sverige ved vestlige vinde i hele perioden, bliver der mulighed for at glæde sig over disse trækkende fugle, når de når ind til Stevns Klint og til Møns østvendte kyster.

For at nyde de trækkende fugle om efteråret kræver det først og fremmest, at man er på plads i naturen de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Men man kan nu også roligt lægge nakken tilbage, hvor som helst i træktiden, og dermed være heldig at få øje på trækkende fugle. Ligeledes vil man k i godt vejr unne høre trækkende fugle om natten.

En kikkert er dog almindeligvis en nødvendighed, da fuglene ofte ses på afstand under trækket. Ligeledes er en fuglebog vigtig, ind til man bliver fuldt fortrolig med de forskellige fuglearter, der kan træffes under trækket på en bestemt træklokalitet.
Rovfuglene i Europa af Benny Génsbøl er en fremragende og flot bog om rovfugle.

På Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside http://www.dof.dk finder man i øvrigt mange nyheder og grundlæggende oplysninger om fugle i Danmark.

En notesbog gør det muligt at bogføre sine fugleobservationer, ligesom man kan lave skitser og beskrivelser af observationer, men ikke umiddelbart kan identificere til fugleart. Med tiden bliver notesbogen en guldgrube af fugleinformationer for en selv, og måske for andre også.

At se på trækkende fugle om efteråret er en af de store fornøjelser i naturen. Man har chancen for de helt store naturoplevelser, for fugletrækket foregår sjældent i faste rammer.

Vejr og vind og lokale forhold afgør, om man får en fugleoplevelse ud over det sædvanlige, hvad enten det drejer sig om at se sjældne fugle, eller almindelige fugle i stort antal på træk.

Bøger om fugletræk og trækfugle

Dansk trækfugleatlas
- The Danish Bird Migration Atlas

af Jesper Bønløkke
Rhodos Zoologisk Museum, 2007
Indbundet. 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 8772459824

Rovfugle i felten
af Klaus Malling Olsen
illlustreret af Carl Christian Tofte
En helt ny bestemmelsesbog om Europas rovfugle. Rigt illustreret værk til rovfuglebestemmelse tilrettelagt pædagogisk. Indeholder den seneste viden om bestemmelse af rovfugle. Bygger på mange års rovfuglestudier, og vigtige flugtkarakterer er nævnt for første gang. Fugletavlerne har henvisninger til kendeteg med pile og stikord..

Rovfuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten
af Benny Génsbøl
Gyldendal, 2004
Indbundet
4. udgave, 1. oplag
Sprog: Dansk
ISBN: 8702029057

Fugle over Skagen
af Bjarne Bertel
Dixit, 1996
Ukendt
1. udgave, 1. oplag
ISBN: 8787643731

Skagens Odde - en naturguide
af Eigil Torp Olesen
Geografforlaget, 0001
Indbundet
1. udgave, 1. oplag
Sprog: Dansk
ISBN: 8777024176

På træk til fjerne himmelstrøg
- hvad ringmærkning af fugle førte til -

af Henrik Vang Christensen
1. udgave, 1. oplag , Hæftet, Yde Sørensen, 2002
ISBN: 8785137308

58.83
Fugletrækket og dets gåder
Af Finn Salomonsen.
- 2. omarbejdede og stærkt forøgede udgave. - Kbh. : Munksgaard, 1967. - 333 sider : ill.

Trækfugle og fugletræk
Af Tommy Dybbro ; [fotos: Carsten J. Andersen ... [et al.] ; kort og stregillustrationer: Carsten Scheuer]. - Kbh. : WWF [Verdensnaturfonden], [1988]. - 32 s. : ill. (nogle i farver) ; 24 cm. - Serien WWF Verdensnaturfondens emnehæfter.

58.83
Reservatnetværk for vandfugle
Af Preben Clausen ... [et al.] ; redaktion: Jesper Madsen og Preben Clausen ; figurtegning: Peter Mikkelsen, Jesper Madsen og Preben Clausen ; fotos: Erik Thomsen ... [et al.]. - [Roskilde] : Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser, 1997. - 52 sider : ill. i farver. - (Tema-rapport fra DMU ; 12 (1997))

Findes også på internet (kræver Adobe Acrobat) http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_temarapporter/rapporter/87-7772-339-2.pdf.

58.83
Trækfugle
af Jørgen Møller Christensen; illustreret af Erik Strøm ; [pædagogisk tilrettelægning og forslag til aktiviteter af Bodil Frederiksen]. - [Kbh.] : Delta, 1983. - 35 s. : ill. ; 20*21 cm. Serien Den levende natur.

Trækfugle
af Klaus Kordon ; på dansk ved Tom Havemann. - [Hellerup] : Tellerup, cop. 1984. - 123 s. : 21 cm
Originaltitel: Zugvögel oder Irgendwo im Norden.Ældre bøger om trækfugle og fugletræk

Trækfugle
Af Ruge, Klaus - Kbh. : Lademann, 1976. - 31 s. : ill.

Trækfugle
Af Mortensen, R. C.: 32 s. : Mange Illustr.. - Kbh. 1910
"Holger Danske". Juli 1910


Andre relevante bøger om bl.a. fuglebeskyttelse og fuglenes træk

58.83
Fuglene kender ikke grænser : Dansk Ornitologisk Forenings bidrag til bæredygtig forvaltning af Jordens biodiversitet
Morten Strange (redaktion ); redaktionskomite Jon Fjeldså, Hans Meltofte, Torben Wolff ; vignetter Jon Fjeldså. - Kbh. : Dansk Ornitologisk Forening, 1996. - 79 sider : ill. (nogle i farver) ; 30 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsiden af Fugleliv.dk
BLOG om Fugle
SE PÅ FUGLE - FUGLEKIKKER
- Se på fugle
- Se på fugletræk efterår
- Hold varmen på fugleturen
- Gummistøvler til fugleture
- Isolerende undertøj
- Fuglekasser - redekasser
- Fuglestemmer i haven
FUGLE I EUROPA
- Knopsvanen
- Musvit
- Musvågen
- Nattergalen
- Solsort


FUGLE I AFRIKA
FUGLE I ASIEN
FUGLE I SYDAMERIKA
Flere fuglebilleder af fugleliv (Alamy)
Flere billeder af fugle og fugleliv (AgeFotostock)

Fugleliv.dk handler om fugle, fugleliv og om, hvordan man får mest ud af at se på fugle i Danmark og i udlandet. Webstedet om fugle og fugleliv udgives af Søren Breiting. Søren har nydt at se på fugle igennem en menneskealder. Som uddannet biolog og har mange års erfaring i naturformidling, blandt andet gennem 25 års arbejde på Danmarks Lærerhøjskole, og dernæst 7 års arbejde på det fusionerede Danmarks Pædagogiske Universitet. Her har Søren haft fuglene med i utallige projekter og undervisningsopgaver både for lærere og som led i forskning i forbindelse med naturfagsundervisning og naturformidling. Et af Sørens forskningsområder har netop været ekskursioner. Hvordan får man mest ud af ekskursioner i undervisningen. Også her har fuglelivet spillet en stor rolle, både som det gode eksempel på naturoplevelser og som en indsats for at fremme fuglekikkeri. Folk, der er optaget af at se på fugle, er efter Sørens erfaring engagerede i naturbeskyttelse og dermed optaget af en langsigtet bæredygtig udvikling i Danmark og globalt. Fuglelivet med dets bidrag til den biologiske mangfoldighed er en god indikator for, hvordan miljøets tilstand udvikler sig i Danmark og globalt. Desværre går det jo trods Bjørn Lomborgs uansvarlige korstog dårligt med klodens globale tilstand. Utallige fuglearter bliver decimeret, og fuglenes levesteder (biotoper) indskrænkes for flertallets vedkommende over store dele af verden. Og det går bare forfærdende hurtigt med forarmelsen af vores skønne jord. Både fuglearter forsvinder eller står på kanten af deres udryddelse og uddøen, og et utal af insekter og andre mindre dyr uddør hver eneste dag.

Google
Søg WWW Søg i Fugleliv

www.fugleliv.dk