Fugleliv i Danmark - Fugleliv.dk

 
 

Se på solsorte i haven

Har du ofte undret dig over, hvorfor solsorten tit er så synlig i haven? Har den ikke nogen fjender, den skal passe på? Og hvorfor slås solsorte så voldsomt og jager andre fugle væk fra foderbrættet? Det er der alt sammen en naturlig forklaring på. Solsorten er i dag Danmarks almindeligste fugl, ikke blot i haver, men i det hele taget, så du har de bedste chancer for at observere solsortens adfærd.

Solsortens mest iøjefaldende adfærd er knyttet til dens territorium. Solsorte danner som mange fugle et yngleterritorium, som de forsvarer mod artsfæller. I den sene vinter og det tidlige forår etablerer solsortehannerne territorier. De markerer territoriet ved at sidde højt og synligt inden for territoriet, så deres sorte fjerdragt og det næsten lysende gule næb tydeligt kan ses.

Morgen og aften synger de deres velkendte smukke sang. Det sker også fra et højt og synligt sted, en såkaldt sangpost. Den melodiske sang er let at kende fra sangdroslens sang. Sangdroslen mangler det mørke melodiske klangbillede, som er så karakteristisk for solsorten. Men den nemmeste karakter ved sangen hos sangdrossel er, at den gentager ’stavelser’ af sin sang fuldstændigt, efter hinanden. Når man først er blevet opmærksom på den sangkarakter, så er det meget nemt at kende forskel på sangen hos solsort og sangdrossel.

Den iøjefaldende placering af den syngende solsort er næppe en stor fare for solsortens liv og lemmer, selv om det er nemt for en spurvehøg at få øje på den. Solsorten er langt mere i fare, når den er på jorden, eller ligger og ruger i reden. Så vil den i mange haver være et let bytte for en kat.

Som led i solsortens hævdelse af territoriet, ser man ofte solsortehanner jage frem og tilbage. Det foregår så typisk hen over deres fælles territoriegrænse. Det kan se voldsomt hovedkulds ud. Er det ved en vej, er det ekstra farligt. Man ser overraskende mange døde solsortehanner på vejene om foråret som resultat af sådanne jagninger ved grænserne til territoriet.

Ellers er solsortens liv mest i fare, når de store unger forlader reden og det følgende år.

Solsorten har ikke nogle særligt markante farvetegninger, som mange andre fuglearter har, og sådanne farvetegninger har altid en særlig betydning i den pågældende fuglearts adfærd over for artsfæller. Men solsorten har kun sin fjerdragt, sin store hale og sit næb. Disse bruges til gengæld også flittigt, ide fjerene kan rejses på forskellige dele af solsorten, ligesom halen kan holdes på forskellig måde. Placeringen af hoved og næb indgår også i solsortens adfærd over for andre solsorte.

Du kan se fremragende naturbilleder af fugles adfærd på www.Biofoto.dk

Læs mere om solsortens liv i haven i ’Solsorte-studier’ af Søren Breiting, udgivet af Kaskelot, Biologforbundets forlag, og med fremragende fugletegninger af solsortes adfærd af ornitologen professor Jon Fjeldså, Ornitologisk afdeling på Zoologisk Museum. Solsorte-studier kan lånes på alle landets biblioteker.

Du kan bruge bogens instruktive tegninger til at få uddybet dine oplevelser med solsorte i haven og rundt omkring i villakvarteret.

Søren Breiting er uddannet biolog og arbejder med udvikling af biologiundervisning i skolen på Danmarks Pædagogiske Universitet www.dpu.dk/om/breiting Du finder hans naturbilleder på azFOTOS.dk og på http://www.azFOTOS.com og om fugle på www.fugleliv.dk
Sørens undervisningsblog er på undervisning.blogspot.com

Nyttige links om fugle og natur

Dansk Ornithologisk Forening

Miljøedderkoppen, portal om natur og miljø i Danmark og resten af verden

MUU portalen, Miljøundervisnings- og uddannelsesportalen MUU

Dyr og Planter

Danske Dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsiden af Fugleliv.dk
BLOG om Fugle
SE PÅ FUGLE - FUGLEKIKKER
- Se på fugle
- Se på fugletræk efterår
- Hold varmen på fugleturen
- Gummistøvler til fugleture
- Isolerende undertøj
- Fuglekasser - redekasser
- Fuglestemmer i haven
FUGLE I EUROPA
- Knopsvanen
- Musvit
- Musvågen
- Nattergalen
- Solsort


FUGLE I AFRIKA
FUGLE I ASIEN
FUGLE I SYDAMERIKA
Flere fuglebilleder af fugleliv (Alamy)
Flere billeder af fugle og fugleliv (AgeFotostock)
Specifik menutext

Fugleliv.dk handler om fugle, fugleliv og om, hvordan man får mest ud af at se på fugle i Danmark og i udlandet. Webstedet om fugle og fugleliv udgives af Søren Breiting. Søren har nydt at se på fugle igennem en menneskealder. Som uddannet biolog og har mange års erfaring i naturformidling, blandt andet gennem 25 års arbejde på Danmarks Lærerhøjskole, og dernæst 7 års arbejde på det fusionerede Danmarks Pædagogiske Universitet. Her har Søren haft fuglene med i utallige projekter og undervisningsopgaver både for lærere og som led i forskning i forbindelse med naturfagsundervisning og naturformidling. Et af Sørens forskningsområder har netop været ekskursioner. Hvordan får man mest ud af ekskursioner i undervisningen. Også her har fuglelivet spillet en stor rolle, både som det gode eksempel på naturoplevelser og som en indsats for at fremme fuglekikkeri. Folk, der er optaget af at se på fugle, er efter Sørens erfaring engagerede i naturbeskyttelse og dermed optaget af en langsigtet bæredygtig udvikling i Danmark og globalt. Fuglelivet med dets bidrag til den biologiske mangfoldighed er en god indikator for, hvordan miljøets tilstand udvikler sig i Danmark og globalt. Desværre går det jo trods Bjørn Lomborgs uansvarlige korstog dårligt med klodens globale tilstand. Utallige fuglearter bliver decimeret, og fuglenes levesteder (biotoper) indskrænkes for flertallets vedkommende over store dele af verden. Og det går bare forfærdende hurtigt med forarmelsen af vores skønne jord. Både fuglearter forsvinder eller står på kanten af deres udryddelse og uddøen, og et utal af insekter og andre mindre dyr uddør hver eneste dag.

Google
Søg WWW Søg i Fugleliv

www.fugleliv.dk