Fugleliv i Danmark - Fugleliv.dk

 
 

Nattergal - hør nattergalen synge - nattergalens sang er uovertruffen

Nattergalen blev som bekendt berømt gennem H.C. Andersens eventyr Nattergalen. Det er vel fortjent, for alle, der har hørt nattergalen synge blandt andre fugle, vil forstå, at nattergalen synger på sit helt eget niveau. Alligevel har mange danskere aldrig hørt en nattergal, og det burde høre med til danskernes almene dannelse.

Et er, at mange danskere ikke har hørt nattergalen synge, men mange flere har heller ikke set en nattergal, for nattergalen lever et skjult liv på fugtige steder, og kun dens sang vil røbe den. Fuglesangen stopper som bekendt omkring Sankt Hans i Danmark, generelt, og det gælder også for nattergalen. Så vil man høre nattergalen synge, så må man ud i dagene fra maj til Sankt Hans.

Du kan høre en fin indspilning af nattergalens sang her foretaget af Gunnar Knudsen, Faaborg, og på hans hjemmeside om fugle kan du høre flere fine indspilninger af fuglestemmer, samt finde gode fuglebilleder taget i naturen på Fyn.

Gunnar beskriver nattergalens sang således:

Nattergalens sang:

Sangen består af serier af smækkende, skurrende og klukkende toner der tit indledes med nogle eftertænksomme, skarpe toner, "hyit-hyit-hyit", måske efterfulgt af "djuu-djuu-djuu". En sangperiode vare ofte 5-10 sek. og indeholder 3-4 motiver. Hver sangperiode slutter som regel med en lang, uskøn snerren eller et kraftigt "tsip". Der er stor variation fra fugl til fugl, og fra egn til egn. I stille vejr kan den kraftige sang høres flere km væk.
Advarselskaldet er et gennemtrængende, gnistrende "ihp", der kan være svært at lokalisere. Et andet kald som ofte høres er et hårdt, knurrende "errr".

Der er mange interessante aspekter af nattergalens sang, idet hver han har sit eget repertoire af sang-elementer. Men der er også endnu meget at udforske vedrørende nattergalens biologi, netop fordi den lever så skjult i de få måneder, vi har nattergale i Danmark.

Du finde en anden meget fin indpilning af nattergalens sang på det engelske site RSPB her

Oplev en nattergaletur

Som natsanger skal man ud i fugtige områder med skov eller i hvert fald buske og underskov uden for dagstimerne. Tilgroede moser huser ofte nattergale. En sen aftentur kan være fin til nattergalesang. Eller man deltager måske i en arrangeret nattergaletur, som ofte vil starte midt om natten, så deltagerne både hører nattergale og oplever at de andre fuglearter starter deres sang. Det kan være meget fascinerende på denne måde at opleve fuglesangen, først med ganske få fuglearter, der deltager, og for hvert kvarter slutter flere fuglearter sig til fuglekoret.

Sydlig nattergal

Til sammenligning er her indsat et nærbillede af sydlig nattergal (Luscinia megarhynchos), som er en sjælden gæst i Danmark, men som erstatter vores almindelige nattergal i det meste af Europa syd for os.

Nightingale (Luscinia megarhynchos), male
Creative Commons License photo credit: insecta62

Sydlig nattergal (Luscinia megarhynchos).

Nyttige links om fugle og natur

Dansk Ornithologisk Forening

Miljøedderkoppen, portal om natur og miljø i Danmark og resten af verden

MUU portalen, Miljøundervisnings- og uddannelsesportalen MUU

Dyr og Planter

Danske Dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsiden af Fugleliv.dk
BLOG om Fugle
SE PÅ FUGLE - FUGLEKIKKER
- Se på fugle
- Se på fugletræk efterår
- Hold varmen på fugleturen
- Gummistøvler til fugleture
- Isolerende undertøj
- Fuglekasser - redekasser
- Fuglestemmer i haven
FUGLE I EUROPA
- Knopsvanen
- Musvit
- Musvågen
- Nattergalen
- Solsort


FUGLE I AFRIKA
FUGLE I ASIEN
FUGLE I SYDAMERIKA
Flere fuglebilleder af fugleliv (Alamy)
Flere billeder af fugle og fugleliv (AgeFotostock)
Specifik menutext

Fugleliv.dk handler om fugle, fugleliv og om, hvordan man får mest ud af at se på fugle i Danmark og i udlandet. Webstedet om fugle og fugleliv udgives af Søren Breiting. Søren har nydt at se på fugle igennem en menneskealder. Som uddannet biolog og har mange års erfaring i naturformidling, blandt andet gennem 25 års arbejde på Danmarks Lærerhøjskole, og dernæst 7 års arbejde på det fusionerede Danmarks Pædagogiske Universitet. Her har Søren haft fuglene med i utallige projekter og undervisningsopgaver både for lærere og som led i forskning i forbindelse med naturfagsundervisning og naturformidling. Et af Sørens forskningsområder har netop været ekskursioner. Hvordan får man mest ud af ekskursioner i undervisningen. Også her har fuglelivet spillet en stor rolle, både som det gode eksempel på naturoplevelser og som en indsats for at fremme fuglekikkeri. Folk, der er optaget af at se på fugle, er efter Sørens erfaring engagerede i naturbeskyttelse og dermed optaget af en langsigtet bæredygtig udvikling i Danmark og globalt. Fuglelivet med dets bidrag til den biologiske mangfoldighed er en god indikator for, hvordan miljøets tilstand udvikler sig i Danmark og globalt. Desværre går det jo trods Bjørn Lomborgs uansvarlige korstog dårligt med klodens globale tilstand. Utallige fuglearter bliver decimeret, og fuglenes levesteder (biotoper) indskrænkes for flertallets vedkommende over store dele af verden. Og det går bare forfærdende hurtigt med forarmelsen af vores skønne jord. Både fuglearter forsvinder eller står på kanten af deres udryddelse og uddøen, og et utal af insekter og andre mindre dyr uddør hver eneste dag.

Google
Søg WWW Søg i Fugleliv

www.fugleliv.dk