Fugleliv i Danmark - Fugleliv.dk

 
 

Knopsvanen Danmarks nationalfugl

Knopsvane i sø med vanddråber fra næbbet i solskin i Danmark, Knopsvanen er Danmarks nationalfugl og en fugl, der
Knopsvanen er blevet meget almindelig i Danmark efter at have været på randen af udryddelse for næsten 100 år siden. Danmarks nationalfugl er et godt symbol på, at miljøet spiller en stor rolle for vore fuglearter, og at fredning af fugle også kan være helt afgørende for at bevare vore fuglearter i en mangfoldig natur. Foto: Søren Breiting/www.azFOTOS.com - Hent dette svanebillede her.

Knopsvanen er en af Danmarks smukkeste fugle og med god grund Danmarks nationalfugl. Knopsvanen har en spændende plads gennem danmarkshistorien, så svanen er et godt symbol på Danmark, både kulturelt og i forhold til natur og miljø.

Knopsvanen er kun en af tre danske svanearter

Vi kan møde tre arter af svaner i Danmark. Knopsvanen yngler her og kan ses hele året. Svangsvanen kommer her på gennemtræk, og mange sangsvaner er her også om vinteren. Og endelig så har sangsvanen en ’lillebror’, pibesvanen, som også kommer her på gennemtræk forår og efterår, men som optræder meget mere lokalt, og derfor ikke er så nem at komme til at se.

Sangsvane
Billede af sangsvane med det gule karakteristiske næb. Ofte holdes hoved med næbbet vandret. Foto Søren Breiting/www.azFOTOS.com

Sangsvane og pibesvane kan let adskilles fra knopsvane, fordi de har gule næb. Ofte omtaler ornitologer dem derfor under ét som ’gulnæbbede svaner’, også fordi de kan være svære at skelne fra hinanden på store afstande. Knopsvaner har orange næb, når de er voksne.

Knopsvaner ses overalt i Danmark

Knopsvaner kan ses overalt i Danmark og hele året, selv om den er mest almindelig i Østdanmark. Knopsvanen er en meget flot fugl, så det er en stor gevinst for os at have knopsvaner så udbredte i det danske landskab.

Man regner med, at der i dag yngler mellem 4000 og 5000 par knopsvaner i Danmark. Det bliver til rigtigt mange svaner, når der foruden svaneparret kommer unger, svaneunger, eller ’svællinger’.

Hertil kommer store antal knopsvaner, som kommer til os fra det øvrige Norden og fra Østersøområdet. Blandt andet samles mange andre landes svaner ved Danmarks kyster for at fælde deres svingfjer i juli-august. Så kan de ikke flyve i 1 ½ måned og er dermed meget sårbare.

Det tog man fordel af i gamle dage, hvor såkaldte kongejagter på disse fældende svaner var kongens og hoffets privilegium i nogle dele af landet. Dette må være en af grundene til, at svaner ofte er afbildet på gamle malerier.

Knopsvanen var tæt på udryddelse i Danmark

Knopsvanen har været lige ved at forsvinde som dansk ynglefugl. Det kan være svært at forstå, når vi i dag træffer ynglende knopsvaner i den mindste sø og i alle fjorde. Men fakta er, at for ca. 100 år siden, var ynglebestanden af knopsvaner i Danmark blevet meget lille, især på grund af jagt.

Derfor blev knopsvanen totalfredet i 1926, hvor der kun var 3-4 par ynglende knopsvaner tilbage i Danmark.
Hvad der så er sket, siden svanen blev fredet i Danmark, er vel en af de største succeshistorier om fredning vi har i Danmark.

Knopsvaner har territorium

Når en han-knopsvane kommer brusende med rejste vinger og fjer mod en anden svane i yngletiden, så er det tegn på, at svanen forsvarer sit territorium i yngletiden. I svanens biologi er det vigtigt, at svanerne har adgang til et godt sted til reden og gode muligheder for at søge mad i lavvandede områder med masser af vandplanter. Det fik svanerne oprindeligt i søer og større moser med åbent vand.

Men der er sket en revolution blandt svanerne i deres udvikling siden. Dels forsvandt mange vandplanter i de små søer, fordi de blev overgødet fra markerne omkring dem. Og dels har vi i dag så mange svaner i Danmark, at der ikke har været nok af traditionelle ynglesteder i søer. I stedet har vore fjorde fået store bestande af ynglende svaner. For at undgå ræve har svanerne en særlig forkærlighed for små øer og holme i fjordene.

De svanepar, som har formået at indrette sig med kort afstand mellem rederne på disse holme, har fået større succes med at sætte afkom i verden, end de svaner, der er fortsat med at fastholde et stort territorium omkring reden. Så derfor ser vi her et eksempel på evolution i lille skala hos en fugleart.

Pelle Andersen-Harrild er Danmarks ekspert i svaner

Pelle Andersen-Harrild har arbejdet med svaner en menneskealder og har et indgående kendskab til alle facetter af især knopsvanernes liv og levned.

Ikke mindst gennem sine omfattende ringmærkninger og observationer af ynglebestande har Pelle opnået en enestående indsigt i svanernes liv.

Pelle Andersen-Harrild har skrevet meget om svaner i Danmark.

En god indføring er bogen
Andersen-Harild, Pelle: Knopsvanen, fra naturforlaget Skarv - Udgivet år 1978
Den kan fås på ethvert bibliotek.

Noget af det nyeste om svaner i Danmark har Pelle skrevet i seneste udgave af den store fuglebog
Fuglene i Danmark, der er redigeret af Hans Meltofte og Jon Fjeldså.

Der udkom i 2002 fra Gyldendal forlag i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
og som også meget kan anbefales til læsning om svaner i Danmark og om alle andre danske fuglearter.

Begge udgivelser er blandt andet illustreret med Jon Fjeldsås fantastiske tuschtegninger.

YouTube video om knopsvane

Naturvejleder fortæller om svaner
Naturvejleder Thorke Østergaard, fortæller om svaner i programmet Det dérude.

 

YouTube video Knopsvaner letter fra vandet
I Oslo

 

YouTube Knopsvane i bevægelse i slow-motion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsiden af Fugleliv.dk
BLOG om Fugle
SE PÅ FUGLE - FUGLEKIKKER
- Se på fugle
- Se på fugletræk efterår
- Hold varmen på fugleturen
- Gummistøvler til fugleture
- Isolerende undertøj
- Fuglekasser - redekasser
- Fuglestemmer i haven
FUGLE I EUROPA
- Knopsvanen
- Musvit
- Musvågen
- Nattergalen
- Solsort


FUGLE I AFRIKA
FUGLE I ASIEN
FUGLE I SYDAMERIKA
Flere fuglebilleder af fugleliv (Alamy)
Flere billeder af fugle og fugleliv (AgeFotostock)

Fugleliv.dk handler om fugle, fugleliv og om, hvordan man får mest ud af at se på fugle i Danmark og i udlandet. Webstedet om fugle og fugleliv udgives af Søren Breiting. Søren har nydt at se på fugle igennem en menneskealder. Som uddannet biolog og har mange års erfaring i naturformidling, blandt andet gennem 25 års arbejde på Danmarks Lærerhøjskole, og dernæst 7 års arbejde på det fusionerede Danmarks Pædagogiske Universitet. Her har Søren haft fuglene med i utallige projekter og undervisningsopgaver både for lærere og som led i forskning i forbindelse med naturfagsundervisning og naturformidling. Et af Sørens forskningsområder har netop været ekskursioner. Hvordan får man mest ud af ekskursioner i undervisningen. Også her har fuglelivet spillet en stor rolle, både som det gode eksempel på naturoplevelser og som en indsats for at fremme fuglekikkeri. Folk, der er optaget af at se på fugle, er efter Sørens erfaring engagerede i naturbeskyttelse og dermed optaget af en langsigtet bæredygtig udvikling i Danmark og globalt. Fuglelivet med dets bidrag til den biologiske mangfoldighed er en god indikator for, hvordan miljøets tilstand udvikler sig i Danmark og globalt. Desværre går det jo trods Bjørn Lomborgs uansvarlige korstog dårligt med klodens globale tilstand. Utallige fuglearter bliver decimeret, og fuglenes levesteder (biotoper) indskrænkes for flertallets vedkommende over store dele af verden. Og det går bare forfærdende hurtigt med forarmelsen af vores skønne jord. Både fuglearter forsvinder eller står på kanten af deres udryddelse og uddøen, og et utal af insekter og andre mindre dyr uddør hver eneste dag.

Google
Søg WWW Søg i Fugleliv

www.fugleliv.dk