Fugleliv i Danmark - Fugleliv.dk

 
 

Fuglekasser - redekasser til fugle

Instruktioner i bygning af fuglekasser

Her finder du opskrifter på bygning af fuglekasser til din have eller til et skovområde, du har adgang til.

Fuglekasser er også en meget fin ide til arbejdet med natur/teknik i folkeskolen i de mindre klasser og til biologi i de store klasser.

Opskrifter på bygning af fuglekasser

Her finder du mål til den første fuglekasse. En fuglekasse må hellere være for stor end for lille. Kun indganghullets diameter er virkeligt kritisk. Indgangshullets størrelse er i vid udstrækning med til at bestemme, hvilke fuglearter der vil bruge fuglekassen.

Mål på fuglekasser her

Uden for yngletiden bruges fuglekasserne til overnatning af mejser, så også i vinterhalvåret gør fuglekasserne i din have nytte.

Søren Breiting

Broget fluesnapper, han, ved fuglekasse i haven.

Broget fluesnapper han, ved indgangshullet til reden.
Fuglekasse i have i Danmark. Den brogede fluesnapper findes især i større parklignende haver, hvor der er gode muligheder for at fange myg, fluer og andre flyvende insekter i luften.

Foto Søren Breiting/ Biofoto og A-Z Fotos, Scanpix .

Nyttige links om fugle og natur

Dansk Ornithologisk Forening
Miljøedderkoppen, portal om natur og miljø i Danmark og resten af verden
MUU portalen, Miljøundervisnings- og uddannelsesportalen MUU
Dyr og Planter
Danske Dyr
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsiden af Fugleliv.dk
BLOG om Fugle
SE PÅ FUGLE - FUGLEKIKKER
- Se på fugle
- Se på fugletræk efterår
- Hold varmen på fugleturen
- Gummistøvler til fugleture
- Isolerende undertøj
- Fuglekasser - redekasser
- Fuglestemmer i haven
FUGLE I EUROPA
- Knopsvanen
- Musvit
- Musvågen
- Nattergalen
- Solsort


FUGLE I AFRIKA
FUGLE I ASIEN
FUGLE I SYDAMERIKA
Flere fuglebilleder af fugleliv (Alamy)
Flere billeder af fugle og fugleliv (AgeFotostock)
Specifik menutext

Fugleliv.dk handler om fugle, fugleliv og om, hvordan man får mest ud af at se på fugle i Danmark og i udlandet. Webstedet om fugle og fugleliv udgives af Søren Breiting. Søren har nydt at se på fugle igennem en menneskealder. Som uddannet biolog og har mange års erfaring i naturformidling, blandt andet gennem 25 års arbejde på Danmarks Lærerhøjskole, og dernæst 7 års arbejde på det fusionerede Danmarks Pædagogiske Universitet. Her har Søren haft fuglene med i utallige projekter og undervisningsopgaver både for lærere og som led i forskning i forbindelse med naturfagsundervisning og naturformidling. Et af Sørens forskningsområder har netop været ekskursioner. Hvordan får man mest ud af ekskursioner i undervisningen. Også her har fuglelivet spillet en stor rolle, både som det gode eksempel på naturoplevelser og som en indsats for at fremme fuglekikkeri. Folk, der er optaget af at se på fugle, er efter Sørens erfaring engagerede i naturbeskyttelse og dermed optaget af en langsigtet bæredygtig udvikling i Danmark og globalt. Fuglelivet med dets bidrag til den biologiske mangfoldighed er en god indikator for, hvordan miljøets tilstand udvikler sig i Danmark og globalt. Desværre går det jo trods Bjørn Lomborgs uansvarlige korstog dårligt med klodens globale tilstand. Utallige fuglearter bliver decimeret, og fuglenes levesteder (biotoper) indskrænkes for flertallets vedkommende over store dele af verden. Og det går bare forfærdende hurtigt med forarmelsen af vores skønne jord. Både fuglearter forsvinder eller står på kanten af deres udryddelse og uddøen, og et utal af insekter og andre mindre dyr uddør hver eneste dag.

Google
Søg WWW Søg i Fugleliv

www.fugleliv.dk